Behandeltraject

Ik behandel volwassenen vanaf 18 jaar die hulp zoeken bij:

 • angstklachten en overmatig piekeren

 • somberheid en depressie

 • overspannenheid/burnoutklachten

 • werk- of studieproblemen

 • verwerkingsproblemen na traumatische ervaringen, ziekte of verlies

 • post partum klachten (angst, stemming of trauma)

 • lichamelijke onverklaarde klachten of spanningsklachten

 • dwangmatig handelen of steeds terugkerende gedachten

 • problemen in contacten met vrienden en familie

 • identiteitsproblemen

 • terugkerende problematische gedragspatronen


Ik werk concreet, praktisch en doelgericht. In het eerste gesprek brengen we samen de klachten en hulpvragen in kaart. In het tweede gesprek bespreken we een behandelplan met de doelen waaraan je wilt werken. De behandeling is kortdurend van aard, gemiddeld tussen de 8 en 12 gesprekken. Je behandeling kan op de praktijk plaatsvinden, maar ook gedeeltelijk of volledig online zijn. Er kan ook gebruik gemaakt worden van aanvullende online modules ter ondersteuning van je behandeling.

Contra-indicaties voor behandeling zijn crisisgevoeligheid of dreigende suicidaliteit, verslavingsproblematiek of (ernstig) middelengebruik, psychotische stoornissen, eetstoornissen, forensische problematiek, agressieproblematiek of dreigend delictgedrag en overige problemen die intensievere of meer specialistische zorg vragen.

Ik behandel op verwijzing van de huisarts, maar je kunt je ook op eigen initiatief aanmelden (dan betaal je het traject zelf).