Vergoeding

Kortdurende behandelingen bij een GZ psycholoog vallen onder de Generalistische Basis GGZ ofwel (G)BGGZ.

Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed: 1) als je een schriftelijke verwijzing hebt van de huisarts naar de (G)BGGZ 2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden 3) in de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die ik behandel worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de problematiek, in de intakefase ingeschat middels een vragenlijst die de behandelaar invult (HoNOS+). Voor meer info zie: 1np.nl/praktische-info/vragenlijsten. Ook zal de behandeling regelmatig geëvalueerd worden.

Sinds 2022 is het Zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd en wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je daardoor voor beide jaren het eigen risico.

Praktijk Kok is aangesloten bij Stichting 1nP. Deze stichting maakt onderdeel uit van Parnassia Groep. Stichting 1nP heeft voor 2023 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Bij 1nP (1e Netwerk Professionals) zijn vrijgevestigde professionals aangesloten, die allen volgens richtlijnen en kwaliteitseisen werken. Je wordt cliënt van 1nP en in opdracht van 1nP voert Praktijk Kok de behandeling uit. De facturen voor de behandeling zullen ook door 1NP worden verstuurd. Meer informatie over vergoedingen en ander praktische informatie is hier te vinden.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

  • VEN (Vereniging EMDR Nederland)

  • VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie)

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP.

Op verzoek is mijn goedgekeurde GGZ Kwaliteitsstatuut in te zien op de praktijk.

Afzeggen/wijzigen afspraken:

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten verzoek ik je dit zo vroeg mogelijk door te geven. Afzeggingen tot een werkdag (24 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Een afzegging vanaf 24 uur van te voren tot aan de afspraak wordt in rekening gebracht en kost €75,-. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om deze kosten te voorkomen is het ook mogelijk om van je afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.