Vergoeding

Kortdurende behandelingen bij een GZ psycholoog vallen onder de Generalistische Basis GGZ ofwel (G)BGGZ.

Vanuit het basispakket wordt de zorg vergoed:

1) als je een schriftelijke verwijzing hebt van de huisarts naar de (G)BGGZ

2) die bij het starten van de behandeling niet ouder is dan negen maanden.

3) In de verwijzing moet staan dat er sprake is van een psychische stoornis of het vermoeden daarvan. De meeste van de eerder genoemde problematieken die ik behandel worden vergoed door de verzekeraar. Het eigen risico zal door de zorgverzekeraar worden ingehouden.

Het aantal gesprekken dat wordt vergoed is afhankelijk van de diagnose en de ernst van de problematiek, in de intakefase ingeschat middels een vragenlijst die de behandelaar invult (HoNOS+). Ook zal de behandeling regelmatig geëvalueerd worden.

Sinds 2022 is het Zorgprestatiemodel in de GGZ ingevoerd en wordt het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaal je daardoor voor beide jaren het eigen risico. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel is hier te vinden..

Clienten die momenteel in behandeling zijn via 1nP kunnen hun behandeling in 2024 gewoon voortzetten onder dezelfde voorwaarden als in 2023.

Vanaf januari 2024 heb ik contracten afgesloten bij:

- Zilveren Kruis/Achmea (Interpolis, FBTO, De Friesland, de Christelijke);

- Menzis (Anderzorg, HEMA en VinkVink);

- DSW (Stad Holland, InTwente)

- ASR (Ditzo);

- Caresq (Aevitae, EUCARE).

Clienten van andere verzekeringen kan ik voorlopig niet aannemen.

De tarieven voor deze geboden zorg valt onder de NZA tarieven van sectie II: Ambulant - kwaliteitsstatuut sectie II - monodisciplinair Gezondheidszorgpsycholoog. Onder aan deze pagina vind je een link naar de bijbehorende tarieven voor 2024.

Wanneer er geen sprake is van verzekerde zorg is het ook mogelijk in behandeling te komen. Dan gaat het om klachten waarbij geen stoornis volgens de criteria van de DSM-V aanwezig is, zoals onzekerheid, perfectionisme, rouw of werkgerelateerde problemen. De kosten voor het OVP tarief als je zelf betaalt is 120 euro per sessie. Je krijgt dan zelf maandelijks een rekening welke niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. In het geval dat jouw werkgever een traject betaalt maak ik een offerte voor het volledige NZA tarief van 131,82 euro per sessie.

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)

  • VEN (Vereniging EMDR Nederland), geregistreerd als EMDR Europe Practitioner

  • VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie), geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCt


Ik ben in het bezit van een visitatiecertificaat van het NIP (geldig tot en met 2028).

Mijn goedgekeurde GGZ Kwaliteitsstatuut is hieronder in te zien. Het privacy statement van de praktijk is hier in te zien en geldt zowel voor de locatie in Lombok als Oog in Al.

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP en heb bij hen mijn klachtenregeling. Als je een klacht hebt, kun je deze in eerste instantie met mijzelf bespreken, komen we er dan niet uit, dan kan via het NIP een klachtenregeling worden gestart.

Afzeggen/wijzigen afspraken:

Indien je een afspraak wilt annuleren of verzetten verzoek ik je dit zo vroeg mogelijk door te geven. Afzeggingen tot een werkdag (24 uur) van te voren worden niet in rekening gebracht. Een afzegging vanaf 24 uur van te voren tot aan de afspraak wordt in rekening gebracht en kost €75,-. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Om deze kosten te voorkomen is het ook mogelijk om van je afspraak een (beeld)bel-afspraak te maken.